Vertrouwenspersoon en klachten Dushi Huis

Bij Dushi Huis doen we onze uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over ons of onze dienstverlening. Dat willen we graag weten, zodat we ervan kunnen leren en proberen verbeteringen door te voeren.

Zit je ergens mee en wil je erover praten?

Het beste is om dan eerst over jouw klacht/knelpunt/probleem te praten met de betrokken personen. Wanneer je dat niet kunt of wilt, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Die kan jou helpen en advies geven. Samen zoeken jullie naar een oplossing. Lukt dat niet, dan kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het indienen van een formele klacht. Zo’n gesprek is niet verplicht. Je kunt ook direct een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Ook medewerkers en ouders/voogden kunnen een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie benaderen.

Vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersonen zijn van het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Vertrouwenspersoon voor de huizen in Ellecom en Spankeren AKJ Zorgbelang Gelderland
Hij/zij is te bereiken op telefoonnummer: 026-384 2826 (werkdagen 9.00 – 16.30uur)
Het landelijk nummer, 24 uur per dag bereikbaar, is tel. 088-555 100
Via e-mail: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl

Vertrouwenspersoon voor ons huis in Dordrecht Stichting AKJ (E. van den Bliek)
Hij/zij is te bereiken op telefoonnummer: 06-25 64 49 53.
Via e-mail: e.vandenbliek@akj.nl

Vertrouwenspersoon voor ons huis in Den Haag Stichting AKJ (R. Fontijn)
Hij/zij is te bereiken op telefoonnummer: 06-25 64 49 06.
Via e-mail: r.fontijn@akj.nl

Vertrouwenspersoon voor medewerkers en ouders: Innermatch (Stiene Hulst en Stefan van Weers)
Hij/zij is te bereiken op telefoonnummer: 0575-513456.
Via e-mail: info@innermatch.nl

Probeer dus eerst samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet of wil je dat niet? Dan kun je de klachtencommissie benaderen.

Hoe dien je een klacht in?

Dat is heel eenvoudig. Stuur een e-mail naar klachtencommissie@dushihuis.nl

Denk er daarbij aan om in je e-mail aan te geven:

• Hoe je heet, naam en achternaam;
• Jouw e-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Of je bij Dushi Huis woont of dat je ouder/pleegouder/verzorger bent van een jongere van Dushi Huis.

Beschrijf daarna wat je klacht is, en over wie het gaat. Hoe duidelijker het je lukt om je klacht te beschrijven, hoe makkelijker het voor de klachtencommissie wordt om je verder te helpen.

Klachtencommissie: hoe zij werken

In de klachtencommissie zitten drie mensen die niet in dienst zijn bij Dushi Huis, maar die wel veel afweten van jeugdzorg. Het is een onafhankelijke commissie. Jouw bericht komt rechtstreeks terecht bij de klachtencommissie, zonder tussenkomst van iemand van Dushi Huis. Behandeling van een klacht is gratis.

De commissie behandelt de klacht zeer vertrouwelijk en houdt de klacht geheim. De leden van de commissie zullen met jou, maar ook met medewerkers van Dushi Huis praten, om goed te begrijpen wat de klacht inhoudt. De klachtencommissie komt met een uitspraak en een advies aan het bestuur van Dushi Huis. Jij hoort daarna wat Dushi Huis met het advies doet. Alle betrokkenen bij de klacht krijgen daarover bericht.