Dushihuis Experience

Dushi Huis Experience helpt 18+ jongeren die in vele opzichten zijn vastgelopen. Met Dushi Experience willen we deze jongeren ondersteunen bij het verwerven van een betekenisvolle plek in de maatschappij. Duurzaam en onder eigen regie.

Wat is Dushi Experience?
Dushi Experience is een op zelfstandigheid gericht ontwikkeltraject speciaal gericht op de specifieke problematiek van de doelgroep. Het traject draait om het ontwikkelen van het vermogen tot stress- en zelfregulatie. Samen met de jongeren wordt onderzocht hoe stressmechanismen bij hen werken, wat de stressbronnen in hun leven zijn, hoe zij deze leren herkennen en hoe je grip krijgt op stress en de situatie. Samen met therapeuten gaan zij op zoek naar de manier waarop zij weer contact kunnen maken met gevoelens, trauma’s kunnen verwerken en hun identiteit  kunnen ontwikkelen.  

Programma Dushi Experience
Het programma is ontwikkeld door professionals met een focus op autonomie- en identiteitsontwikkeling en speelt in op:

  • Zelfbewustzijn: van eigen gevoelens, wensen, meningen en vermogen deze te uiten in sociale interactie.
  • Gevoeligheid voor anderen: de wensen, gedachten en behoeften van anderen. Empathisch kunnen zijn en het vermogen tot- dan wel behoefte aan intimiteit en separatie.
  • Vermogen tot omgaan met nieuwe situaties en dat je je snel op je gemak voelt.

Leren om met jezelf en anderen uit de voeten te kunnen
Als de ontwikkeling van autonomie niet goed verloopt, ontstaat er een gevoel van niet geliefd of niet goed genoeg zijn en wordt de ander als niet betrouwbaar ervaren. Als gevolg van autonomieproblemen kan psychopathologie ontstaan. Autonomieproblemen worden zichtbaar in de vorm van bijvoorbeeld angststoornissen, stemmingsstoornissen, ADHD, anti-sociaal gedrag, agressie of passief gedrag. Veel van deze jongeren lukt het niet om zelfstandig en vanuit innerlijke vrijheid te denken, te handelen en goede relaties met anderen op te bouwen. Ze kunnen als het ware onvoldoende met zichzelf en anderen uit de voeten. Pas als de jongere controle ervaart op eigen stressreacties, beter weet wat hij of zij wil en kan, kan er met ondersteuning van anderen gekeken worden naar een reële invulling van de toekomst.