Wat is Dushi Huis?

Dushi Huis biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18+ jaar een veilige woonplek volgens de Dushi Methodiek. Alle kinderen verdienen een thuis waar zij in veiligheid en geborgenheid kunnen opgroeien om van daaruit de wereld te ontdekken. Dushi Huis is er voor kinderen en jongeren die om welke reden dan ook niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Vaak hebben zij traumatische gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van een hechtingsprobleem. De kinderen kunnen ook een verstandelijke beperking hebben of kampen met andere problemen waarvoor een diagnose is gesteld. De meeste kinderen hebben, voordat ze bij Dushi Huis komen wonen, al diverse plaatsingen in pleeggezinnen achter de rug.

Bekijk een Dushi Huis van binnen

Waarom Dushi Huis?

Dushi Huis is nodig omdat veel kinderen door hun beperking niet langdurig in een pleeggezin of gezinshuis kunnen wonen. De kinderen die bij Dushi Huis wonen hebben binnen jeugdzorg al op verschillende plekken gewoond. Juist deze kinderen hebben behoefte aan veiligheid en basisvertrouwen (de oerelementen waar elk kind recht op heeft) en een plek waar ze mogen blijven. Onvoorwaardelijk.

Door een plaats bij Dushi Huis te bieden, voorkomen we dat een kind of jongere in een instelling terechtkomt. In de instellingen wordt weliswaar voor de kinderen gezorgd, maar Dushi Huis doet meer. We helpen de kinderen hun talenten en basisvertrouwen te ontwikkelen zodat ze stevig in hun schoenen leren staan.

Kinderen met een sociaal-emotionele achterstand die bij Dushi Huis wonen zien we uitgroeien tot jongvolwassenen die zelfstandig kunnen functioneren in onze maatschappij. Ze ontvangen daarbij steun en begeleiding waar nodig en kunnen altijd een beroep doen op de Dushi-familie. Als een jongere de Dushi Methodiek doorleefd heeft, is de kans groot dat we minder zorg hoeven in te zetten in zijn of haar volwassen bestaan.

De 5 bouwstenen van Dushi Huis

  1. Basisvertrouwen en stressreductie
  2. Grondtoon en leefklimaat
  3. Pedagogisch handelen en opvoeden
  4. Persoonlijke kracht en zelfregie
  5. Ouders en loyaliteit
_MG_7009

Alles over de Dushi methodiek

Dushi Huis en de Dushi Methodiek zijn voor gemeenten en jeugdzorgaanbieders in Nederland een waardevol alternatief op het huidige zorgaanbod.

Lees alles over onze aanpak en download het boekje hier:

Kleinschalig woonalternatief

In onze maatschappelijke business case leggen we uit wat het doel is van Dushi Huis en wat de waarde is voor kind en maatschappij.

Lees alles over onze visie en download het boekje hier:

Maatschappelijke business case

Dushi Huis is een thuis waar het leven wordt gevierd.
Dat tekent de cultuur in onze huizen. De sfeer in de huizen is vrolijk en positief.

Dushi woonhuis

Een Dushi Huis is als een woonhuis voor een groot gezin waarbij elk kind een eigen slaapkamer heeft. Speciaal is het podium in de woonkamer, een plek waarop kinderen zich belangrijk mogen voelen. Het is hún veilige plek waar ze worden gestimuleerd om toneelstukjes op te voeren, te zingen, te dansen en te spelen.

Dushi betekent ‘schatje’. Een woord dat vaak van toepassing is op kinderen. Voor veel kinderen is het vanzelfsprekend dat ze gewoon in hun eigen gezin opgroeien. Maar helaas geldt dit niet voor alle kinderen. Daarom is het goed dat Dushi Huis er is. Als burgemeester én lid van het comité van aanbeveling ben ik er trots op dat Alex de Bokx een dergelijk huis in onze gemeente heeft opgezet. In Ellecom staat namelijk zo’n warm thuis voor kinderen in de leeftijd van zes tot achttien jaar. Ik hoop dat Dushi Huis nog lang een fijn thuis mag zijn voor kinderen die dat nodig hebben.

Oud-burgemeester Gemeente Rheden, mevrouw Petra M. van Wingerden-Boers

Dushi Huis Spankeren

Dushi Huis Dordrecht

Dushi Huis Den Haag

Next Step Ellecom

Dushi Huis Doetinchem