Zit zorgen voor kinderen in je bloed en krijg je energie van betekenisvol zijn, dan is de opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg Jeugd echt iets voor jou!
Met deze verkorte opleiding via het Dushi Leerhuis haal je in slechts 18 maanden je mbo-4 diploma, met de module hechtingsproblematiek, en kun je aan de slag in de jeugdzorg.

Kinderen en jongvolwassenen helpen met de juiste zorg
Tijdens deze opleiding leer je onder andere hoe je kinderen en jongvolwassenen, die niet bij hun ouders thuis wonen, ondersteunt bij het opgroeien naar een zelfstandige plek in de samenleving.

Voor wie?
Je volgt als BBL-student mbo-MZ, een leerwerktraject van minimaal 18 uur per week via een leer-arbeidsovereenkomst, in een SBB erkende zorgorganisatie. Daarnaast heb je een van onderstaande diploma’s*:

 • lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg
 • mavo of vmbo theoretische leerweg
 • mbo niveau 2
 • mbo niveau 3
 • of een overgangsbewijs naar 4 havo
 • of een ander door overheid erkend bewijsstuk op basis van een ministeriële regeling

*Ben je 25 jaar of ouder en/of mis je een ‘vereiste’? Dan gelden er misschien uitzonderingen, vraag ons ernaar!

Dit kun je verwachten

 • Korte opleiding van 18 maanden (in plaats van 36 maanden!).
 • Start: dinsdag 19 september 2023.
 • 29 lesdagen om de week op dinsdag van 09.30 – 16.30 uur.
 • Er zijn geen lesdagen in schoolvakanties regio Midden.
 • Je moet altijd aanwezig zijn, bij onverhoopte afwezigheid maak je een vervangende opdracht.
 • Locatie: Ellecom.
 • 6 tot 8 uur per week zelfstudie.

Kosten
De opleiding kost € 4.496,- per persoon (vrijgesteld van btw).
Tip! Je krijgt een praktijkovereenkomst waarmee je werkgever subsidie kan aanvragen.

Ja, ik schrijf me direct in!

 • Stuur je cv en gevraagde diploma(’s) naar leerhuis@dushihuis.nl.
 • Na je inschrijving nemen wij contact met je op voor een intakegesprek.

Blik op de opleiding

Vijf gastlessen Dushi Methodiek
Je krijgt vijf gastlessen over de bouwstenen van de Dushi Methodiek; deze methodiek is gericht op samenleven met kinderen met hechtingsproblemen en trauma.

Dit bestaat uit de volgende onderdelen (bouwstenen):

 1. Grondtoon & Leefklimaat
 2. Basisvertrouwen & Stressreductie
 3. Pedagogisch handelen & Opvoeden
 4. Persoonlijke kracht & Zelfregie
 5. Ouders & Loyaliteit

Aanvullende vakken
Naast de vijf gastlessen over de Dushi Methodiek staan de vakken Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap op het programma. Ook krijg je een aantal keuzedelen:

 • Hechtingsproblematiek
 • Ondernemend Gedrag
 • Internationaal I: Overbruggen van (interculturele) diversiteit
 • Lean & Creatief
 • Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Dit ga je doen als je werkt in de jeugdzorg

 • Je richt je op herstel van het kind of de jongvolwassene, behoud of ontwikkeling van de eigen regie, zelfredzaamheid, zelfstandig functioneren, maatschappelijke participatie, rehabilitatie en/of preventie en het welbevinden (kwaliteit van leven) van het kind of de jongere.
 • Je vindt daarbij een balans in wat hij of zij zelf kan en wat aan ondersteuning nodig is. Afhankelijk van de behoeften, mogelijkheden, kracht en leefsituatie van de kinderen en/of jongvolwassenen.
 • Je ondersteunt hem of haar zowel individueel als in groepsverband en betrekt daarbij zijn of haar omgeving. Je kan goed omgaan met hun spanningen en verschillen tussen de wensen, mogelijkheden, normen en waarden.
 • Je kijkt continu naar wat goed is voor het kind/jongvolwassene, wat hij of zij wil en kan, en verenigt dit, binnen jouw mogelijkheden, zoveel mogelijk met de inbreng van naastbetrokkenen.
 • Je ziet kansen en pakt ze op, bedenkt creatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties. Je gaat professioneel om met je gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslagen en moeilijke situaties. Je treedt op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties en brengt daarbij je mogelijkheden en grenzen duidelijk naar voren.
 • Je hebt een helikopterview en voert regie over de processen rond de uitvoering van het ondersteunings/ontwikkelplan. Je coördineert werkzaamheden van verschillende collega’s, activiteiten rond de regie over het leven van het kind/de jongvolwassene en activiteiten met een groep cliënten.
 • Je hebt een begeleidende rol voor (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers en geeft hen feedback. Je biedt naastbetrokkenen van het kind/de jongvolwassenen een stimulerende en ondersteunende rol.
 • Verder zorg je voor continuïteit van de uitvoering van organisatiegebonden taken en een goede afstemming met deskundigen vanuit andere disciplines.

Nog niet uitgeleerd?
Als je je nog verder wilt verdiepen, dan kun je doorstromen naar een hbo-opleiding zoals Social Work. Je kunt je ook bij Dushi Huis specialiseren in de Dushi Methodiek; samenleven met kinderen met hechtingsproblemen en trauma.

Meer informatie
Deze opleiding is samen met NCVB bedrijfsopleidingen tot stand gekomen. Heb je vragen? Bel of mail dan met het Dushi Leerhuis en vraag naar onze praktijkopleider Karin Denekamp – leerhuis@dushihuis.nl | 06 467 642 82.