Opleiding, training en teambuilding

Dushi Methodiek opleiding

Opvoeden en pedagogisch handelen volgens de Dushi Methodiek. Wij bieden de Dushi Methodiek zowel intern als extern aan als opleiding, die is geaccrediteerd voor 70 SKJ punten.

Samen leven met kinderen met ernstige hechtingsproblemen

Kun je één of meer van onderstaande vragen met een ‘ja’ beantwoorden? 

 • Zorgt jouw organisatie voor kinderen met (ernstige) hechtingsproblemen?
 • Worstelen de opvoeders met opvoedings- en begeleidingsvragen, en willen zij steviger in hun schoenen staan?
 • Willen de opvoeders de kinderen helpen bij het ontwikkelen van een gevoel voor eigenwaarde en eigen talenten?
 • Wil jij ook dat het om het kind zelf gaat en niet alleen om het dossier en de regels?
 • Wil jouw organisatie een volledig aanbod leveren waarin opvoeding, leefklimaat, communicatie, huisvesting en ouderbegeleiding naadloos op elkaar aansluiten?

Dan is de opleiding Dushi Methodiek echt iets voor jou en/of jullie organisatie!

Kinderen met trauma’s en ernstige hechtingsproblemen

Als volwassene in een gezinshuis of residentiële zorg heb je te maken met kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. De kinderen hebben op meerdere plekken gewoon en meestal is er sprake van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematen. Vaak hebben zij ook traumatische gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van problemen in de ontwikkeling en hechting. Soms hebben de kinderen een verstandelijke beperking of problemen waarvoor een diagnose gesteld is.

De meeste kinderen hebben al diverse woonplekken in pleeggezinnen of gezinshuizen achter de rug. ‘Gewoon’ opvoeden is voor hen niet voldoende en hen begeleiden is niet altijd gemakkelijk. De overlevingsstrategieën die de kinderen zich eigen hebben gemaakt, geven ze moeilijk op, omdat die voor hen van levensbelang waren of nog steeds zijn.

De kinderen vragen om volwassenen die voortdurend de hulpvraag zien in hun ‘moeilijke’ gedrag. Tegelijkertijd moeten die volwassenen gefocust blijven op de krachten, kwaliteiten en/of talenten van het kind.

De opleiding Dushi Methodiek richt zich op:

 • Het vergroten van kennis van pedagogisch handelen en opvoeden.
 • Het versterken van de persoonlijk kracht en de beroepshouding van de volwassenen.
 • De juiste communicatietechnieken.
 • Het scheppen van een zo ‘thuis’ mogelijk leefklimaat.
 • Het streven dat elk kind uitgroeit tot een iemand die volwaardig onderdeel uit kan maken van de maatschappij.

Het opleidingsprogramma
In het programma worden vijf bouwsteen behandeld die samen een geheel vormen waarmee jij de Dushi Methodiek kunt inzetten.

Bouwsteen_1_thumb

Bouwsteen 1 Grondtoon en leefklimaat

Een kind moet voelen en ervaren dat hij of zij belangrijk is. Daarom is een vrolijk en warm leefklimaat de basis.
Huisdieren (o.a. social dogs) zijn hierbij belangrijk als onvoorwaardelijke vriend, maar ook voor het herkennen en verwerken van emoties.

Voor kinderen met trauma’s, is gezonde voeding, bewegen en het zijn in de natuur, belangrijk.
De Dushi Methodiek is oplossingsgericht, we denken in mogelijkheden en beperken regels tot de meest noodzakelijke.
Tijdens de opleiding werken we bovengenoemde waarden en principes verder uit.

Bouwsteen_2_thumb

Bouwsteen 2 Basisvertrouwen en Stressreductie

Kinderen met hechtingsproblemen ervaren veel stress bij onduidelijkheden en veranderingen door de dag heen; thuis, op school, in contact met anderen.

Het kind heeft energie nodig voor school en sociale contacten. Dit vraagt veel organisatie en afstemming in huis, maar ook om het aanleren van technieken om tot rust te komen.

In een Dushi Huis wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en therapieën die de opvoeders en de kinderen hierbij kunnen helpen. Bij deze bouwsteen komen deze methodieken en therapieën aan bod.

Bouwsteen_3_thumb

Bouwsteen 3 Pedagogisch handelen en opvoeden

Hoe ga je als opvoeder of pedagogisch medewerker om met brutaal gedrag? Laat je een kind in zijn pyjama naar school gaan omdat hij dat wil? Hoe vaak mag een kind zijn oma bellen? Hoe reageer je op een slaande ruzie tussen twee kinderen? Wat weegt zwaarder het individuele belang of het groepsbelang?

Bij Dushi Huis kijken we naar wat het kind nodig heeft en dat vraagt om een integrale kijk vanuit verschillende niveaus. Dan nog blijft er genoeg over om met elkaar over van gedachten te verschillen en wisselen.

Binnen deze bouwsteen gaan we in op autonomie en begrenzen, informeren en communiceren, begeleiden van onderlinge interacties en groepsdynamica.

Bouwsteen_4_thumn

Bouwsteen 4 Persoonlijke kracht en zelfregie

Van de Volwassene wordt zeer veel gevraagd. Kinderen tonen grensoverschrijdend gedrag, voeren soms eindeloos strijd, tonen heimelijk en openlijk agressie. Op die manier leggen ze bewust of onbewust, vaak kwetsbaarheden van opvoeders en pedagogisch medewerkers bloot.

Binnen deze bouwsteen gaan we in op hoe je jouw valkuilen herkent en die met je collega’s bespreekt. Hoe kun je je emoties de baas worden? Waar liggen jouw triggers en wat ben je dan geneigd te doen? Hoe houd jij een kalm brein?

Bouwsteen_5_thumb

Bouwsteen 5 Ouders en loyaliteit

Een goede samenwerking met ouders is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind, ook als er in het verleden veel is misgegaan. Binnen Dushi Huis gaat daarom veel aandacht en zorg naar de relatie met ouders. Loyaliteitsgevoelens en processen van rouw om het verlies spelen een belangrijke rol bij zowel het kind als de ouders.

In dit thema staat het belang van de samenwerking met ouders centraal. Hoe ontwikkel je gevoeligheid voor processen tussen de kinderen en de ouders? Hoe houd je iedereen in zijn waarde, blijf je in verbinding en houd je toch de regie?

Praktische informatie

 • Voorafgaand aan de opleiding wordt in een intakegesprek afgestemd op welke specifieke behoeften in een organisatie kan worden ingespeeld. Op basis hiervan wordt een op maat gemaakte offerte opgesteld.
 • De opleiding bestaat uit zes dagen van 09.30 – 16.30 uur op een nader te bepalen locatie waarin theorie en kennisverwerving afwisselen met praktijktoepassing.
 • Vijf dagen staan voor de vijf bouwstenen en op de zesde en laatste dag worden eindpresentaties gegeven en sluiten we op een warme en gezellige Dushi manier af.
 • Naast deze lesdagen investeert een deelnemer ongeveer 20 uur aan zelfstudie.
 • De docenten/trainers werken bij of voor Dushi Huis. Elke bouwsteen wordt door een expert op dat vakgebied verzorgd.
  docenten/trainers werken bij of voor Dushi Huis. Elke bouwsteen wordt door een expert op het specifieke vakgebied verzorgd.

Wil je meer weten over deze opleiding?
Bel of mail ons met vragen en/of een offerte op maat:
06 3100 3801 | leerhuis@dushihuis.nl

Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden!