Organisatie

Weergave officiële naam en publieke naam:
Statutaire naam: Stichting Kind aan Huis (statutaire zetel: Rheden)
Publieke naam: Dushi Huis

KVK en/of RSIN nummer:
KvK nummer:   09145825
RSIN nummer: 815847865

Contactgegevens 
Stichting Kind aan Huis
Postbus 68
6990 AB Rheden
Telefoonnummer:      06-31003801
Internetadres:            www.dushihuis.nl
E-mailadres:               info@dushihuis.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:

Artikel 2. Doel
2.1      De stichting heeft ten doel kinderen die in een achterstandspositie verkeren op te vangen, een en ander in de ruimste zin van het woord.
2.2      De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a. het opzetten van een landelijk netwerk van opvangplekken (‘Dushi Huizen’);
b. het verzorgen van vakantie-, weekend- en avondopvang bij de opvangplekken;
c. het creëren van een leefsituatie in de opvangplekken die er op gericht is alle aspecten van de maatschappij te integreren, met een accent op beleven en ervaren;
d. het in aanraking brengen van kinderen met cultuur door theater- en museumbezoeken; en
e. alles wat met het bovenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kortom:
Wij willen kinderen en jongvolwassenen met een forse hechtingsproblematiek (een vergeten doelgroep) een veilige woonsituatie bieden waarin ze tot rust komen en hun basisvertrouwen kunnen herstellen. Zodat zij een positief zelfbeeld krijgen en stevig in hun schoenen leren staan. Om in de toekomst volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.

Bestuur stichting Kind aan Huis:
– de heer E. Damoiseaux, voorzitter a.i.;
– de heer A.H. Teeuw, bestuurslid;
– de heer R. Huiskers, bestuurslid.

Het bestuur ontvangt geen beloning of onkostenvergoeding voor haar werkzaamheden.

Jaarrekening stichting Kind aan Huis

2020 Jaarrekening stichting Kind aan Huis
2019 Jaarrekening stichting Kind aan Huis
2018 Jaarrekening stichting Kind aan Huis
2017 Jaarrekening stichting Kind aan Huis

Jaarrekening Dushi Huis Den Haag

2020 Jaarrekening stichting Dushi Huis Den Haag

Certificering Stichting Kind aan Huis
Dushi Huis was tot mei 2021 ISO 9001 gecertificeerd. In de laatste ISO 9001 audit zijn we samen tot de conclusie gekomen dat een keurmerk volgens ‘HKZ Zorg en Welzijn’ beter bij onze manier van werken past. Bij HKZ staat het primaire zorgproces meer centraal. Dushi Huis zit nu in een overgangstraject voor certificering  naar HKZ Zorg en Welzijn. In december 2021 wordt Dushi Huis geaudit, daarna is de verwachting dat we op korte termijn HKZ Zorg en Welzijn worden gecertificeerd.

Beleidsplan/Jaarplan Dushi Huis 2019
Klik hier om het Jaarplan voor 2019 van Dushi Huis te bekijken.