ANBI

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam:
Statutaire naam: Stichting Kind aan Huis (statutaire zetel: Rheden)
Publieke naam: Dushi Huis

KVK en/of RSIN nummer.
KvK nummer:   09145825
RSIN nummer: 815847865

Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
Bezoekadres:            Binnenweg 69, 6955AW Ellecom
Telefoonnummer:      0313-450 572
Internetadres:            www.dushihuis.nl
E-mailadres:               info@dushihuis.nl

 

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;

Artikel 2. Doel
2.1      De Stichting heeft ten doel de opvang van kinderen die in een achterstandspositie verkeren, een en ander in de ruimste zin van het woord.
2.2      De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
a. het opzetten van een landelijk netwerk van opvangplekken (‘Dushi Huizen’);
b. het verzorgen van vakantie-, weekend- en avondopvang in de opvangplekken;
c. het creëren van een leefsituatie in de opvangplekken die er op gericht is alle aspecten van de maatschappij te integreren, met een accent op beleven en ervaren;
d. het in aanraking brengen van kinderen met cultuur door theater- en museumbezoeken; en
e. alles wat met het bovenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.Concrete uitwerking doelstelling:

Wij willen kinderen en jong volwassenen met forse hechtingsproblematiek (een vergeten doelgroep) een veilige woonsituatie bieden waarin ze tot rust komen en hun basisvertrouwen kunnen herstellen om uiteindelijk uit te groeien tot een normaal functionerend en aan de maatschappij deelnemend mens.
Doel: herstel van basisvertrouwen en eigenheid.

DUSHI IS ANDERS!
-Dushi is het leven vieren
-Dushi is kracht in plaats van macht
-Dushi is jezelf geven voor kinderen
-Dushi is leven met kinderen
-Dushi is afstand en nabijheid
-Dushi is onafhankelijke liefde
-Dushi is erkenning
-Dushi is actie
-Dushi is open
DUSHI IS TOEKOMST!

Wij streven naar erkenning en draagvlak voor deze vergeten doelgroep. Binnen politiek Den Haag, maar ook bij Jeugdzorg en andere instellingen die zich met pleegzorg bezig houden. Onze uiteindelijke doelstelling is dat de Dushi-methode wordt geaccepteerd.

De Dushi-methode is een concept, een manier van leven. Om nog sterker te staan in onze overtuiging dat het Dushi-concept werkt, startte er in april 2012 een wetenschappelijk onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen. Onder leiding van mw. dr. Leonieke Boendermaker, senior onderzoeker jeugdzorg, gaan wetenschappers gedurende drie jaar het concept, de mensen en de initiatieven volgen, interviewen en meedraaien in het Dushi Huis. Zij onderzoeken de effectiviteit en kwaliteit van de zorg, de opvoeding en interventies. Met als doel aan te tonen dat deze unieke manier van zorg bieden daadwerkelijk een professionele toegevoegde waarde biedt.

Bestuur Stichting Kind aan Huis op 1 januari 2018:
– de heer H.F.A.M. Huijsmans, voorzitter;
– mevrouw A. Harbrink  Numan, bestuurslid;
– de heer A.H. Teeuw, bestuurslid;

Het beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen beloning of onkostenvergoeding voor haar werkzaamheden.

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting.

Klik op onderstaande links voor de volgende documenten
‘2009 Jaarrapport Stichting Kind aan Huis.pdf’
‘2010 Jaarrapport Stichting Kind aan Huis.pdf’
‘2011 Jaarrapport Stichting Kind aan Huis.pdf’
‘2012 Jaarrapport Stichting Kind aan Huis Getekend.pdf’
2013 Jaarrapport Stichting Kind aan Huis Getekend.pdf
‘2014 Definitieve jaarrekening Kind aan Huis.pdf’
‘2015 jaarrapport stichting kind aan Huis. pdf
2016 jaarrapport stichting Kind aan Huis.pdf
2017 Jaarrekening Stichting Kind aan Huis.pdf