Organisatie

Weergave officiële naam en publieke naam:
Statutaire naam: Stichting Kind aan Huis (statutaire zetel: Rheden)
Publieke naam: Dushi Huis

KVK en/of RSIN nummer:
KvK nummer:   09145825
RSIN nummer: 815847865

Contactgegevens 
Stichting Kind aan Huis
Postbus 68
6990 AB Rheden
Telefoonnummer:      06-31003801
Internetadres:            www.dushihuis.nl
E-mailadres:               info@dushihuis.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:

Artikel 2. Doel
2.1      De Stichting heeft ten doel kinderen die in een achterstandspositie verkeren op te vangen, een en ander in de ruimste zin van het woord.
2.2      De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a. het opzetten van een landelijk netwerk van opvangplekken (‘Dushi Huizen’);
b. het verzorgen van vakantie-, weekend- en avondopvang bij de opvangplekken;
c. het creëren van een leefsituatie in de opvangplekken die er op gericht is alle aspecten van de maatschappij te integreren, met een accent op beleven en ervaren;
d. het in aanraking brengen van kinderen met cultuur door theater- en museumbezoeken; en
e. alles wat met het bovenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kortom:
Wij willen kinderen en jongvolwassenen met een forse hechtingsproblematiek (een vergeten doelgroep) een veilige woonsituatie bieden waarin ze tot rust komen en hun basisvertrouwen kunnen herstellen. Zodat zij een positief zelfbeeld krijgen en stevig in hun schoenen leren staan. Om in de toekomst volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.

Bestuur Stichting Kind aan Huis:
– mevrouw S. Dinsbach, voorzitter;
– de heer A.H. Teeuw, bestuurslid;
– de heer E. Damoiseaux, bestuurslid;
– de heer R. Huiskers, bestuurslid.

Het bestuur ontvangt geen beloning of onkostenvergoeding voor haar werkzaamheden.

Klik op onderstaande links voor de jaarrapporten

2019 Jaarrekening stichting Kind aan Huis.pdf
2018 Jaarrekening stichting Kind aan Huis.pdf
2017 Jaarrekening stichting Kind aan Huis.pdf
2016 Jaarrekening stichting Kind aan Huis.pdf
2015 Jaarrekening stichting Kind aan Huis. pdf
2014 Jaarrekening stichting Kind aan Huis.pdf
2013 Jaarrekening stichting Kind aan Huis.pdf
2012 Jaarrekening stichting Kind aan Huis.pdf
2011 Jaarrekening stichting Kind aan Huis.pdf
2010 Jaarrekening stichting Kind aan Huis.pdf

Stichting Kind aan Huis is ISO-gecertificeerd volgens ISO9001: 2015

De ISO-certificering is gericht op het leveren van hoogwaardige kwaliteit vanuit de hele organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem van de stichting en de toepassing ervan voldoet voor de toepassingsgebieden begeleiding, ondersteuning en verblijf van residentiële jongeren tot 18 jaar.

Bekijk het ISO-certificaat.

Beleidsplan/Jaarplan Dushi Huis 2019
Klik hier om het Jaarplan voor 2019 van Dushi Huis te bekijken.

Maatregelen naar aanleiding van inspectierapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
In maart 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek gebracht aan de Dushi Huizen in Ellecom en Spankeren. Beide locaties voldeden op het moment van toezicht aan 20 van de onderzochte 29 verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

Bij twee verwachtingen formuleerde de inspectie een aandachtspunt. Lees hier welke punten dit waren. Op basis van het rapport zijn verbeterpunten opgesteld en maatregelen getroffen die inmiddels zijn goedgekeurd en worden geïmplementeerd. Dit duurt tot eind 2019.

Bekijk hier de maatregelen die in Ellecom en Spankeren worden geïmplementeerd.