Organisatie

Weergave officiële naam en publieke naam:
Statutaire naam: Stichting Kind aan Huis (statutaire zetel: Rheden)
Publieke naam: Dushi Huis

KVK en/of RSIN nummer:
KvK nummer:   09145825
RSIN nummer: 815847865

Post- of bezoekadres stichting Kind aan Huis:
Bezoekadres:              Utrechtseweg 310, gebouw H02 6812 AR Arnhem
Telefoonnummer:      06-31003801
Internetadres:            www.dushihuis.nl
E-mailadres:               info@dushihuis.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:

Artikel 2. Doel
2.1      De Stichting heeft ten doel kinderen die in een achterstandspositie verkeren op te vangen, een en ander in de ruimste zin van het woord.
2.2      De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a. het opzetten van een landelijk netwerk van opvangplekken (‘Dushi Huizen’);
b. het verzorgen van vakantie-, weekend- en avondopvang bij de opvangplekken;
c. het creëren van een leefsituatie in de opvangplekken die er op gericht is alle aspecten van de maatschappij te integreren, met een accent op beleven en ervaren;
d. het in aanraking brengen van kinderen met cultuur door theater- en museumbezoeken; en
e. alles wat met het bovenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kortom:
Wij willen kinderen en jongvolwassenen met een forse hechtingsproblematiek (een vergeten doelgroep) een veilige woonsituatie bieden waarin ze tot rust komen en hun basisvertrouwen kunnen herstellen. Zodat zij een positief zelfbeeld krijgen en stevig in hun schoenen leren staan. Om in de toekomst volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.

Bestuur Stichting Kind aan Huis op 1 januari 2018:
– de heer A.H. Teeuw, waarnemend voorzitter;
– mevrouw A. Harbrink  Numan, bestuurslid;
– de heer E. Damoiseaux, bestuurslid

Het bestuur ontvangt geen beloning of onkostenvergoeding voor haar werkzaamheden.

Klik op onderstaande links voor de volgende documenten
2017 Jaarrekening Stichting Kind aan Huis.pdf
2016 Jaarrapport stichting Kind aan Huis.pdf
2015 Jaarrapport stichting kind aan Huis. pdf
2014 Definitieve jaarrekening Kind aan Huis.pdf
2013 Jaarrapport Stichting Kind aan Huis Getekend.pdf
2012 Jaarrapport Stichting Kind aan Huis Getekend.pdf
2011 Jaarrapport Stichting Kind aan Huis.pdf
2010 Jaarrapport Stichting Kind aan Huis.pdf
2009 Jaarrapport Stichting Kind aan Huis.pdf