Organisatie

Weergave officiële naam en publieke naam:
Statutaire naam: Stichting Kind aan Huis (statutaire zetel: Rheden)
Publieke naam: Dushi Huis

KVK en/of RSIN nummer:
KvK nummer:   09145825
RSIN nummer: 815847865

Contactgegevens 
Stichting Kind aan Huis
Postbus 68
6990 AB Rheden
Telefoonnummer:      06-31003801
Internetadres:            www.dushihuis.nl
E-mailadres:               info@dushihuis.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:

Artikel 2. Doel
2.1      De stichting heeft ten doel kinderen die in een achterstandspositie verkeren op te vangen, een en ander in de ruimste zin van het woord.
2.2      De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a. het opzetten van een landelijk netwerk van opvangplekken (‘Dushi Huizen’);
b. het verzorgen van vakantie-, weekend- en avondopvang bij de opvangplekken;
c. het creëren van een leefsituatie in de opvangplekken die er op gericht is alle aspecten van de maatschappij te integreren, met een accent op beleven en ervaren;
d. het in aanraking brengen van kinderen met cultuur door theater- en museumbezoeken; en
e. alles wat met het bovenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kortom:
Wij willen kinderen en jongvolwassenen met een forse hechtingsproblematiek (een vergeten doelgroep) een veilige woonsituatie bieden waarin ze tot rust komen en hun basisvertrouwen kunnen herstellen. Zodat zij een positief zelfbeeld krijgen en stevig in hun schoenen leren staan. Om in de toekomst volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.

Directie Dushi Huis
Carola Hollebrand, Bedrijfsvoering, tevens bestuurder (carola@dushihuis.nl)
Janneke van den Hoek, Zorgbeleid en Ontwikkeling (janneke@dushihuis.nl)
Mustafa Kurt, Huizen (mustafa@dushihuis.nl)

Raad van Toezicht stichting Kind aan Huis:
– de heer E. Damoiseaux, voorzitter a.i.;
– de heer A.H. Teeuw, bestuurslid;
– de heer R. Huiskers, bestuurslid.

Er geldt een passende vergoeding volgens de Governance code Zorg.

Jaarverslag Dushi Huis

Bekijk hier het Dushi Huis jaarverslag van 2021.

Jaarrekening stichting Kind aan Huis

2022 Jaarrekening stichting Kind aan Huis
2021 Jaarrekening stichting Kind aan Huis
2020 Jaarrekening stichting Kind aan Huis
2019 Jaarrekening stichting Kind aan 1Huis
2018 Jaarrekening stichting Kind aan Huis

Jaarrekening stichting Dushi Huis Den Haag

2022 Jaarrekening Dushi Huis Den Haag
2021 Jaarrekening Dushi Huis Den Haag
2020 Jaarrekening stichting Dushi Huis Den Haag

Certificering Stichting Kind aan Huis
Dushi Huis heeft haar kwaliteit op orde en is gecertificeerd volgens HKZ Zorg en Welzijn.
Klik hier voor het HKZ Zorg en Welzijn certificaat.