Dushi Huis Spankeren

Een thuis voor kinderen van 4-18+ jaar

Als de kinderen in het Dushi Huis komen wonen zijn ze bijna altijd tussen de 4 en 14 jaar oud. Op dat moment hebben ze al een leven vol narigheid achter de rug. Zij kunnen niet meer bij hun ouders wonen en er is sprake van een (ernstige) ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Vaak hebben zij traumatische gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van een fors hechtingsprobleem. Ze komen in het Dushi Huis als ze al bij meerdere pleeggezinnen gewoond hebben, maar waar het gevoel van veiligheid en vertrouwen toch ontbrak.