Dushi Huis Doetinchem

Een thuis voor kinderen van 4 tot 18+ jaar.

In het Dushi Huis Doetinchem wonen 5 kinderen voor wie een thuis niet vanzelfsprekend is. Kinderen die om wat voor reden dan ook een langdurige plek nodig hebben waar zij zich veilig en gewenst voelen. In het Dushi Huis krijgen de kinderen steun, begeleiding en alle ruimte hun identiteit te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Waar mogelijk worden hierbij de ouders betrokken. Alex de Bokx heeft in Ellecom het eerste Dushi Huis opgezet, een thuis voor kinderen van 4-18+ jaar.