In 2004 startte Alex de Bokx in Ellecom het eerste Dushi Huis. Een veilige woonplek voor kinderen van 4 tot 18+ jaar die niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen. Kinderen die het nodige hebben meegemaakt en voor wie een thuis niet vanzelfsprekend is.

In een Dushi Huis wonen meestal 8 kinderen. Een vast team van 10 volwassenen helpt bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Onder meer (ortho)pedagogen en huishoudelijk medewerkers staan dagelijks klaar voor de nodige ondersteuning. Waar mogelijk worden ouders betrokken bij het opgroeiproces.

Dushi Huizen zijn er in Den Haag, Dordrecht, Doetinchem, Spankeren en binnenkort ook in Waalwijk. Voor een te openen Dushi Huis in Nijmegen zijn wij dringend op zoek naar een geschikt pand. Het huis in Ellecom staat momenteel te koop.

Dushi Huis Spankeren

Dushi Huis Dordrecht

Dushi Huis Den Haag

Dushi Huis Nijmegen i.o. Ellecom

Dushi Huis Doetinchem

Dushi Huis Waalwijk

Dushi Huis Waalwijk