In 2004 startte Alex de Bokx in Ellecom het eerste Dushi Huis. Een veilige woonplek voor kinderen van 4 tot 18+ jaar die niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen. Kinderen die het nodige hebben meegemaakt en voor wie een thuis niet vanzelfsprekend is.

In een Dushi Huis wonen 6 tot 8 kinderen. Een vast team van 10 volwassenen helpt bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Onder meer (ortho)pedagogen en huishoudelijk medewerkers staan dagelijks klaar voor de nodige ondersteuning. Waar mogelijk worden ouders betrokken bij het opgroeiproces.

Het huis in Ellecom staat momenteel te koop. Dushi Huizen zijn er nu in Den Haag, Dordrecht, Doetinchem en Spankeren.

Dushi Huis Spankeren

Dushi Huis Dordrecht

Dushi Huis Den Haag

Next StepĀ Ellecom

Dushi Huis Doetinchem