Opleiding, training en teambuilding volgens de Dushi methodiek


Dushi opleiding

Begeleiden van kinderen met ernstige hechtingsproblemen. Pedagogisch handelen volgens de Dushi Methodiek.


Dushi advies en werkbezoek

Breng een bezoek aan Dushi Huis. Laat je inspireren, en ervaar het leefklimaat.


Dushi Teambuilding vanuit ‘de bedoeling’

Teamtrajecten en assesment voor jeugdzorginstellingen.

Teambuilding vanuit ‘de bedoeling’

Binnen de Jeugdzorg beheerst en bepaalt ’het systeem’ al jarenlang de werkwijze. Wie ziet nog het kind staan in het oerwoud van regels, protocollen en prestatie-indicatoren? Dit oerwoud belemmert nogal eens het zicht op de kern van het werk. Wat was hier ook al weer ‘de bedoeling’? Waar deden we het ook al weer allemaal voor?

Het systeem
Er gaat onevenredig veel tijd en geld zitten in het systeem en systeemwerkzaamheden dragen zelden bij aan de motivatie van de medewerkers. Niemand werkt in de Jeugdzorg om halve dagen achter de computer te zitten. Helaas heeft het systeem op veel plaatsen al haar tol geëist. Medewerkers zijn gedemotiveerd en/of verlamd geraakt. Men durft geen verantwoordelijkheid meer te nemen, niet meer op eigen of elkaars expertise of ervaring te vertrouwen. Alex de Bokx, eigenaar en oprichter van het Dushi Huis vecht al ruim 16 jaar tegen het systeem en heeft inmiddels met de kinderen in de Dushi huizen laten zien hoe het anders kan.

• Zoekt jouw organisatie de weg terug naar ‘de bedoeling’?
• Wil jouw organisatie weer goed voor kinderen gaan zorgen?
• Wil jouw organisatie haar teams stimuleren weer eigen
verantwoordelijkheid te nemen?
• Wil jouw organisatie effectieve samenwerking binnen de team?

Dan is dit aanbod voor jou bedoeld!

Opzet en aanpak
Het Dushi Huis en GITP werken in de opzet en de aanpak van de teambuildingstrajecten nauw samen. De teambuildingsbijeenkomsten worden begeleid door een duo van Dushi en GITP. GITP heeft een uitgebreid track-record op het punt van teamdiagnostiek en team-coaching. Dushi weet exact wat ‘de bedoeling’ is als het gaat om de begeleiding van kinderen en kent als geen ander de demotiverende werking van ‘het systeem’ en de complexiteit van teamdynamiek.

De intake
In de eerste fase van de teambuilding vinden gesprekken plaats met opdrachtgever en één of twee teamleden. Dit om een globaal idee te krijgen welke problemen er spelen en wat de opdrachtgever graag zou willen (investeren).

De diagnose
In deze fase wordt bekeken waar de belangrijkste frustraties liggen. Is er duidelijkheid over ‘de bedoeling’, is er onderling vertrouwen, is er voldoende betrokkenheid bij alle teamleden (zijn er spelbedervers?), wordt er voldoende verantwoordelijkheid genomen, is er eventueel angst voor conflicten en wat is de invloed van het management of de organisatie? Desgewenst zetten we een teamassessment-instrument in. Op basis van deze fase worden vervolgafspraken gemaakt en krijgen de interventies hun vorm.

De interventie
In de interventiefase vinden de teambijeenkomsten plaats, eventueel afgewisseld met een enkel individueel gesprek. Er zijn verschillende interventiemogelijkheden zoals het uitvoeren van gezamenlijke opdrachten, het bespreken van (verhulde) conflicten, oefeningen rond het verkennen en waarderen van elkaars verschillen, het maken van heldere afspraken, bijwonen van werkoverleg. Daarnaast kunnen we workshops geven op het punt van ‘feedback geven en krijgen’, ‘timemanagement’ of ‘conflicthantering’.

Teamrollen en assessment
Na ruim 16 jaar ervaring op te hebben gedaan met wisselende teamsamenstelling en rolverdeling heeft zich binnen Dushi een beeld uitgekristalliseerd van hetgeen minimaal noodzakelijk is aan kwaliteiten en drijfveren voor een goed functionerende leefgroep. Desgewenst bekijken we wie binnen het team welke rol kan vervullen en waar eventueel de ‘witte vlekken’ zitten. Daarbij kan ook assessment een rol spelen. Samen met GITP ontwikkelde Dushi een assessment voor de pedagogisch medewerker, een assessment waarin ook een beeld verkregen wordt van eenieders favoriete teamrol.

Bekijk ook ons opleidingsaanbod op het punt van de Dushi-methodiek!

Praktische informatie en kosten

Doorlooptijd van het begeleidingstraject
Drie tot twaalf weken gerekend vanaf de intake met de opdrachtgever.

Intakegesprek
Voorafgaand aan het traject heeft de teamcoach een (telefonisch of persoonlijk) intakegesprek met de
opdrachtgever en één of twee teamleden.

Kosten teambuilding
Teambuildingsbijeenkomsten duren 2, 4 of 6 uur afhankelijk van de doelstelling. Kosten per losse bijeenkomst of workshop bedragen €500,- (2 uur), €800,- (4 uur) of €1000,- (6 uur) exclusief btw. Dit is op basis van 2 teamcoaches. De prijs van een compleet traject hangt uiteraard van de tijdsinvestering af. Gemiddeld rekenen we 6 uur in de diagnosefase ( één teamcoach) en 3 bijeenkomsten en 1 workshop in de interventiefase (twee teamcoaches). Dat is € 3.950,- exclusief btw.

Kosten assessment
Een assessment kost € 1150,-, dat is inclusief een heldere rapportage over drijfveren, sterke punten en ontwikkelpunten. Assessment van het hele team inclusief een overzicht van wie welke teamrol kan vervullen kost €900,- per teamlid bij een minimum van 6 teamleden. Ook deze prijzen zijn exclusief btw.

Download als PDF