Opleiding, training en teambuilding volgens de Dushi methodiek


Dushi opleiding

Samen leven met kinderen met ernstige hechtingsproblemen. Leer pedagogisch handelen volgens de Dushi Methodiek.


Dushi advies en werkbezoek

Breng een bezoek aan Dushi Huis. Laat je inspireren, en ervaar het leefklimaat.


Dushi Teambuilding vanuit ‘de bedoeling’

Teamtrajecten en assesment voor jeugdzorginstellingen.

Samen leven met kinderen met ernstige hechtingsproblemen

Opvoeden en pedagogisch handelen volgens de Dushi Methodiek.

Kun je (een van) de volgende vragen met een ‘ja’ beantwoorden? 

 • Zorgt jouw organisatie voor kinderen met (ernstige) hechtingsproblemen?
 • Worstelen de opvoeders met opvoedings- en begeleidingsvragen en willen zij steviger in hun schoenen komen te staan?
 • Willen de opvoeders de kinderen helpen bij het ontwikkelen van een gevoel voor eigenwaarde en eigen talenten?
 • Wil jij ook dat om het kind zelf gaat en niet om het dossier en de regels?
 • Wil jouw organisatie een volledig aanbod leveren waarin opvoeding, leefklimaat, communicatie en ouderbegeleiding naadloos op elkaar aansluiten?

Dan is de opleiding Dushi Methodiek echt iets voor jou en/of jullie organisatie!

Samenleven met kinderen met ernstige hechtingsproblemen

Als volwassene in de residentiële zorg heb je te maken met kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Meestal is er sprake van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Vaak hebben zij ook traumatische gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van gedragsproblemen, problemen in de ontwikkeling en dus hechtingsproblemen. Soms hebben de kinderen een verstandelijke beperking of kampen zij met andere problemen waarvoor een diagnose gesteld is.

De meeste kinderen hebben al diverse woonplekken in pleeggezinnen of instellingen achter de rug. ‘Gewoon’ opvoeden is voor hen niet voldoende en hen begeleiden is niet altijd gemakkelijk. De overlevingsstrategieën die zij zich eigen gemaakt hebben, geven ze moeilijk op, omdat die voor hen van levensbelang waren of nog steeds zijn.

De kinderen vragen om volwassenen die voortdurend de hulpvraag zien in hun ‘moeilijke’ gedrag. Tegelijkertijd moeten die volwassenen gefocust blijven op de krachten en kwaliteiten van het kind.

De opleiding Dushi Methodiek richt zich op:

 • Het vergroten van kennis van pedagogisch handelen en opvoeden.
 • Het versterken van de persoonlijke kracht en de beroepshouding van de Volwassenen.
 • De juiste communicatietechnieken.
 • Het scheppen van een zo ‘thuis’ mogelijk leefklimaat.
 • Dushi Huis streeft ernaar dat elk kind uitgroeit tot een iemand die volwaardig onderdeel uit kan maken van de samenleving.

Het opleidingsprogramma
In het programma worden vijf bouwsteen behandeld die samen een geheel vormen van waaruit jij de Dushi Methodiek in kan gaan zetten.

Bouwsteen 1 Grondtoon en Leefklimaat

Een kind moet voelen en ervaren dat hij of zij belangrijk is. Daarom is een vrolijk en warm leefklimaat de basis.
Huisdieren (o.a. social dogs) zijn hierbij belangrijk als onvoorwaardelijke vriend, maar ook voor het herkennen en verwerken van emoties.

Voor kinderen met trauma’s, is gezonde voeding, bewegen en het zijn in de natuur, belangrijk.
De Dushi Methodiek is oplossingsgericht, we denken in mogelijkheden en beperken regels tot de meest noodzakelijke.
Tijdens de cursus werken we bovengenoemde waarden en principes verder uit.

Bouwsteen 2 Basisvertrouwen en Stressreductie

Binnen Dushi Huis is er veel aandacht voor het ontwikkelen van basisvertrouwen en stressreductie.
Kinderen met hechtingsproblemen ervaren veel stress bij onduidelijkheden en veranderingen door de dag heen; thuis, op school, in contact met anderen.

Het kind heeft energie nodig voor school en sociale contacten. Dit vraagt bijvoorbeeld veel organisatie en afstemming in huis maar ook om het aanleren van technieken om tot rust te komen.

In een Dushi Huis wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en therapieën die de opvoeders en de kinderen hierbij kunnen helpen. Bij deze bouwsteen komen deze methodieken en therapieën aan bod.

Bouwsteen 3 Pedagogisch handelen en opvoeden

Hoe ga je als opvoeder of pedagogisch medewerker om met brutaal gedrag? Laat je een kind in zijn pyjama naar school gaan omdat hij dat wil? Hoe vaak mag een kind zijn oma bellen? Hoe reageer je op een slaande ruzie tussen twee kinderen? Wat weegt zwaarder het individuele belang of het groepsbelang?

Bij Dushi Huis kijken we naar wat het kind nodig heeft en dat vraagt om een integrale kijk vanuit verschillende niveaus. Dan nog blijft er genoeg over om met elkaar over van gedachten te verschillen en wisselen.

Binnen deze bouwsteen gaan we in op autonomie en begrenzen, informeren en communiceren, begeleiden van onderlinge interacties en groepsdynamica.

Bouwsteen 4 Persoonlijke kracht en zelfregie

Van de Volwassene wordt zeer veel gevraagd. Kinderen tonen grensoverschrijdend gedrag, voeren soms eindeloos strijd, tonen heimelijk en openlijk agressie. Op die manier leggen ze bewust of onbewust, vaak kwetsbaarheden van opvoeders en pedagogisch medewerkers bloot.

Binnen deze bouwsteen gaan we in op hoe je jouw valkuilen herkent en die met je collega’s bespreekt. Hoe kun je je emoties de baas worden? Waar liggen jouw triggers en wat ben je dan geneigd te doen? Hoe houd jij een kalm brein?

Bouwsteen 5 Ouders en loyaliteit

Een goede samenwerking met ouders is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind, ook als er in het verleden veel is misgegaan. Binnen Dushi Huis gaat daarom veel aandacht en zorg naar de relatie met ouders. Loyaliteitsgevoelens en processen van rouw om het verlies spelen een belangrijke rol bij zowel het kind als de ouders.

In dit thema staat het belang van de samenwerking met ouders centraal. Hoe ontwikkel je gevoeligheid voor processen tussen de kinderen en de ouders? Hoe houd je iedereen in zijn waarde, blijf je in verbinding en houd je toch de regie?

Werkwijze: ervaren en implementeren

Zes dagen opleiding
De opleiding bestaat uit zes dagen waarin we theorie en kennisverwerving afwisselen met praktijktoepassing. Tijdens de verkenning gaan we in op theorie en methodiek van de thema’s.

Programma (opzet)

 • Dag 1: Leefklimaat en Grondtoon (theorie, methodiek en praktijk)
 • Dag 2: Basisvertrouwen en stressreductie (verkenning theorie en methodiek)
 • Dag 3: Pedagogisch Handelen & Opvoeden (theorie, methodiek, casuïstiek)
 • Dag 4: Persoonlijke kracht en zelfregie (verkenning theorie en methodiek)
 • Dag 5: Ouders en Loyaliteit (theorie, methodiek en praktijk)
 • Dag 6: Eindpresentatie van deelnemers en afsluiting

Intervisie & Praktijkopdracht
Iedere deelnemer is actief in een intervisiegroep waar opdrachten en casuïstiek worden besproken en uitgewerkt. De groepen worden op dag 1 ingedeeld en komen minimaal 4 keer bij elkaar. Vervolgens voer je een samenhangende praktijkopdracht uit in jouw eigen werksituatie. We zoeken daarna verdieping door te oefenen met en reflecteren op actuele casuïstiek. We gaan uit van de leerprincipes van Kolb, dat wil zeggen dat we in de cursus zoeken naar een combinatie van ervaren, actief uitproberen, reflectief observeren en abstracte begripsvorming.

Overige tijdsinvestering
Houd naast de zes bijeenkomsten rekening ongeveer 20 uur zelfstudie (literatuur en praktijkopdrachten).

Praktische informatie
Wie geeft de cursus
Alle docenten/trainers werken bij of voor Dushi Huis. Elke bouwsteen wordt door een expert op het specifieke vakgebied verzorgd.

Duur en locatie van de opleiding
Zes dagen van 09.30 –16.30 uur. De locatie wordt nader bepaald.

Intakegesprek
Voorafgaand aan de opleiding heeft de docent een (live of digitaal) intakegesprek met de opdrachtgever en enkele deelnemers.
Zo kunnen we inspelen op specifieke behoeften binnen jullie organisatie.

SKJ punten
De Dushi Methodiek opleiding is 70 SKJ punten waard.

Interesse in deze opleiding?
Neem voor een op maat gemaakte offerte contact met ons op via e-mail: leerhuis@dushihuis.nl of telefoon: 06 380 038 01. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden!