Opleiding, training en teambuilding volgens de Dushi methodiek


Dushi opleiding

Begeleiden van kinderen met ernstige hechtingsproblemen. Pedagogisch handelen volgens de Dushi methode.


Dushi advies en werkbezoek

Breng een bezoek aan een Dushi Huis. Laat je inspireren, en ervaar het leefklimaat.


Dushi Experience

Jongeren (18+) ondersteunen bij het verwerven van een betekenisvolle plek in de maatschappij.


Dushi Teambuilding vanuit ‘de bedoeling’

Teamtrajecten en assesment voor jeugdzorginstellingen.

Dushi Advies en Werkbezoek

Dushi Huis en Alex de Bokx
Het Dushi Huis heeft zich in ruim 16 jaar tijd onder de inspirerende leiding van Alex de Bokx van een weekendopvang-plek voor enkele kinderen tot een innovatief en uitgebalanceerd concept binnen de jeugdzorg ontwikkeld. Leefklimaat, gezondheid, begeleiding en integraal aangeboden behandelingen voor kinderen met ernstige hechtingsproblemen staan centraal. Het gaat vaak om kinderen die al verschillende mislukte plaatsingen achter de rug hebben in gezinnen en/of opvangtehuizen.

Dushi bestaat nog niet lang genoeg om de langetermijneffecten op de kinderen te meten. Wel zien we dat veel Dushi-kinderen, die dus ernstig beschadigd zijn, in de loop van hun leven goed in staat zijn normaal te functioneren, een zelfstandig leven opbouwen en zelf de eventuele hulp te zoeken die ze nog nodig hebben. Met alle positieve gevolgen van dien voor welzijn en maatschappelijke kosten.

Gebrek aan geld heeft ons nooit in de weg gestaan onszelf te ontwikkelen en te versterken en onze kennis te delen. Sterker nog, het heeft onze creativiteit alleen maar versterkt. En omdat we voortdurend op zoek moesten naar sponsoring voor de extra’s die we de Dushi-kinderen wilden bieden, én voor de deskundigheidsbevordering voor onszelf in de vorm van trainingen en inspiratiesessies. Het groeien in deskundigheid heeft ons tienduizenden euro’s gekost, maar de sponsoring die we daarvoor hebben weten te vinden heeft ons een kring van betrokken Dushi-vrienden opgeleverd die ons steunen en ons maatschappelijk draagvlak versterken. Er is de afgelopen 16 jaar veel belangstelling geweest voor Dushi, onze deuren hebben altijd open gestaan voor belangstellenden, velen hebben zich door Dushi hebben laten inspireren, we hebben daar tot nu toe nooit een vergoeding voor gevraagd. Intussen heeft ons concept zich uitgekristalliseerd en zijn we ons steeds sterker bewust van onze kracht. Nergens anders hebben we een benadering gezien waarin visie op leefklimaat, gezondheid, begeleiding en behandeling zo goed op elkaar aansluiten en zo integraal worden overgebracht op alle medewerkers die daarmee onze kinderen weer steunen en opvoeden. We hopen dat we de afgelopen 16 jaar van investeren in ons gedachtegoed kunnen verzilveren door trainingsprogramma’s in de markt te zetten. Alles uiteraard in het belang van deze doelgroep.

Dushi Leerhuis richt zich op 5 bouwstenen:

1. Grondtoon en leefklimaat.
2. Pedagogisch handelen.
3. Persoonlijke kracht.
4. Basisvertrouwen en stressreductie.
5. Ouderbegeleiding.

Trainingen en workshops rondom deze thema’s worden het hele jaar aangeboden voor onze interne medewerkers maar zijn ook beschikbaar voor belangstellenden buiten Dushi. Daarnaast is er een speciaal aanbod voor externen.

Dushi werkbezoek
Het is mogelijk om met uw management, medewerkers, wethouder(s) en/of beleidsmedewerkers een werkbezoek aan Dushi te brengen. De opbrengsten van dit werkbezoek gaan in een fonds waarmee extra’s betalen voor kinderen uit de Dushi Huizen.

1. Een werkbezoek van 3 uur voor maximaal 3 personen kost € 450,- exclusief btw.

2. Een werkbezoek van een halve dag voor maximaal 10 personen inclusief Dushi-lunch kost € 780,- exclusief btw.

Een werkbezoek is inclusief presentatie, rondleiding en het beantwoorden van alle vragen over de ontstaansgeschiedenis en de Dushi-werkwijze.

Dushi advies
Het is mogelijk Alex of andere Dushi-specialisten te consulteren over de Dushi-aanpak. Het uurtarief is € 120,- exclusief btw.

Download als PDF