Over Dushihuis

Een Dushihuis biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar een veilige woonplek volgens het Dushi-concept. Het zijn kinderen/jongeren die niet meer bij hun ouders kunnen wonen en bij wie sprake is van een (ernstige) ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Vaak hebben zij traumatische gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van een fors hechtingsprobleem. Deze kinderen kunnen ook een verstandelijke beperking hebben of kampen met andere problemen waarvoor een diagnose gesteld is. De meeste kinderen hebben, voordat ze in het Dushihuis komen wonen, al diverse plaatsingen in pleeggezinnen achter de rug.

Waarom Dushi

Het Dushihuis is nodig omdat er heel veel kinderen door hun beperking niet langdurig in een pleeggezin kunnen wonen. De kinderen die in een Dushihuis verblijven hebben al verschillende plekken gehad binnen pleegzorg. Juist deze kinderen hebben behoefte aan veiligheid en basisvertrouwen (de oerelementen waar elk kind recht op heeft).

Door een plaats in een Dushihuis te bieden, voorkomen we dat een kind of jongere in een instelling terecht komt. In de instellingen wordt weliswaar voor de kinderen gezorgd, maar een Dushihuis doet meer, Dushihuis is anders: we helpen de kinderen hun talenten te ontwikkelen.
Gedurende hun tijd in het Dushihuis zien we kinderen met een sociaal-emotionele achterstand zich ontwikkelen tot jong volwassenen die zelfstandig kunnen functioneren in onze maatschappij. Daarbij ontvangen ze steun en begeleiding waar nodig en kunnen zij altijd een beroep doen op de Dushifamilie.
Als een jongere het Dushiconcept doorleefd heeft, hoeven we ons als maatschappij minder zorgen te maken om deze jongere. De kans is groot dat we minder zorg hoeven in te zetten in zijn of haar volwassen bestaan.

Wat is Dushi

Dushi Methodiek

Download hier het boekje:

Dushi Maatschappelijke Business Case

Download hier het boekje:

‘In een Dushihuis wordt het leven gevierd.’
Dat tekent de cultuur in onze huizen. De sfeer in het huis is vrolijk en positief.

Dushi woonhuis

Een Dushihuis is te omschrijven als een woonhuis voor een groot gezin waarbij elk kind een eigen slaapkamer heeft. Speciaal is het podium in de woonkamer, een plek waarop kinderen zich belangrijk mogen voelen. Het is hún veilige plek waar ze worden gestimuleerd om toneelstukjes op te voeren, te zingen, te dansen en te spelen.

Dushi betekent ‘schatje’. Een woord dat vaak van toepassing is op kinderen. Voor veel kinderen is het vanzelfsprekend dat ze gewoon in hun eigen gezin opgroeien. Maar helaas geldt dit niet voor alle kinderen. Daarom is het goed dat er Dushihuizen zijn. Als burgemeester én lid van het comité van aanbeveling ben ik er trots op dat Alex de Bokx een dergelijk huis in onze gemeente heeft opgezet. In Ellecom staat namelijk zo’n warm tehuis voor kinderen in de leeftijd van zes tot achttien jaar. Ik hoop dat dit Dushihuis nog lang een fijne opvangplek mag zijn voor kinderen die dat nodig hebben.

Oud-burgemeester Gemeente Rheden, mevrouw Petra M. van Wingerden-Boers

Dushihuis Ellecom

Dushihuis Dordrecht

Dushihuis Den Haag

Next Step Ellecom