Dushi Next Step

Voor jongeren vanaf 14 jaar

Jongeren vanaf 14 jaar krijgen bij het Dushi Huis de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het zelfstandig wonen en het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. Zij leren bijvoorbeeld hun taken en activiteiten te plannen en er is aandacht voor omgaan met geld, inkopen doen, koken, gebruik van de pc en het hebben van een bijbaantje.

Een nieuw initiatief om deze jongeren verder te helpen is in 2012 gestart onder de naam: Dushi Next Step. Vier jongeren van 14 jaar zijn onder begeleiding van een volwassene in Arnhem gaan wonen. Daar bouwen zij, zelfstandiger dan in het Dushi-basishuis aan een eigen leven met eigen verantwoordelijkheden.