Dushihuis Next Step

Jongeren vanaf 14 jaar krijgen binnen het Dushihuis de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het zelfstandig wonen en het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. Zij leren bijvoorbeeld hun taken en activiteiten te plannen en er is aandacht voor omgaan met geld, inkopen doen, koken, gebruik van de pc en het hebben van een bijbaantje.

Een nieuw initiatief om deze jongeren verder te helpen is in 2012 gestart: Dushi ‘Next Step’. Vier jongeren van 14 jaar zijn onder begeleiding van een volwassene in Arnhem gaan wonen. Daar bouwen zij, zelfstandiger dan in het Dushihuis aan een eigen leven  met eigen verantwoordelijkheden.