Over Dushi Huis

Een Dushihuis biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar een veilige woonplek volgens het Dushi-concept. Het zijn kinderen/jongeren die niet meer bij hun ouders kunnen wonen en bij wie sprake is van een (ernstige) ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Vaak hebben zij traumatische gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van een fors hechtingsprobleem. Deze kinderen kunnen ook een verstandelijke beperking hebben of kampen met andere problemen waarvoor een diagnose gesteld is. De meeste kinderen hebben, voordat ze in het Dushihuis komen wonen, al diverse plaatsingen in pleeggezinnen achter de rug.

Dushihuis Ellecom

Dushihuis Dordrecht

Dushihuis Den Haag

Next Step Ellecom

Vacatures
Dushihuis

Word jij onze nieuwe collega in de meest  innovatieve jeugdzorgorganisatie van Nederland?

Wij hebben een aantal vacatures voor ervaren Pedagogisch Medewerkers

Dushi
Leerhuis

Opleiding, training en teambuilding volgens de Dushi methodiek.
Kom alles te weten over ons leerhuis!